دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش [اخبار پایگاه]

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 9 | تعداد کل بازدید های مطالب: 10,667 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
یکشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۲ -

پیامدهای کار آفرینی

پیامدهای کارآفرینی دامنه تاثیرات کارآفرینی بر جامعه بسیار وسیع است . از تغییر در ارزش های اجتماعی تا رشد شتابان اقتصادی . محققین تغییرات مختلفی را که کارآفرینی در یک جامعه ایجاد می کند ، بررسی کرده و آثار آن را از دیدگاه های متفاوت مورد بحث قرار داده اند . برخی از این تاثیرات عبارتند از :

img_yw_news
یکشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۲ -

پیامدهای کار آفرینی

دامنه تاثیرات کارآفرینی بر جامعه بسیار وسیع است . از تغییر در ارزش های اجتماعی تا رشد شتابان اقتصادی . محققین تغییرات مختلفی را که کارآفرینی در یک جامعه ایجاد می کند ، بررسی کرده و آثار آن را از دیدگاه های متفاوت مورد بحث قرار داده اند . برخی از این تاثیرات عبارتند از :

img_yw_news
دوشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۲ -

تاریخچه کار آفرینی

تاریخچه کارآفرینی در ایران در کشور ما در چند ساله اخیر به موضوع کارآفرینی توجه شده .....

img_yw_news
یکشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۲ -

تاریخچه

در کشور ما در چند ساله اخیر به موضوع کارآفرینی توجه شده و قبل از آن، به جز چند مورد خاص، تقریباً سابقه ای در زمینه ی فعالیت در خصوص آن وجود نداشته است. متأسفانه عده

img_yw_news
چهارشنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۲ -

پیامدهای کار آفرینی

دامنه تاثیرات کارآفرینی بر جامعه بسیار وسیع است .

img_yw_news
چهارشنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۲ -

کارآفرینی

دامنه تاثیرات کارآفرینی بر جامعه بسیار وسیع است .

img_yw_news
چهارشنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۲ -

پیامدهای کار آفرینی

دامنه تاثیرات کارآفرینی بر جامعه بسیار وسیع است .

img_yw_news
دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۲ -

کارآفرینی در نظام سلامت

اولین همایش کارآفرینی در اسفند 92

img_yw_news
دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۲ -

در دست طراحی

در دست طراحی